Blik op de tuin – Het Hele Westland: week 16 / 2014

Tegel eruit, plant erin!Tegel eruit, plant erin!

Groei & Bloei organiseert in de week van 14 – 21 juni de Nationale Tuinweek. In deze week zijn de schijnwerpers volop op tuinieren gericht en dat is een goede zaak! Waarom? Omdat het fijn is mensen tuinieren als iets leuks te laten ervaren en niet als een noodzakelijk kwaad. De vraag is wel hoe we die omwenteling te weeg kunnen brengen… alleen met delen van ons eigen enthousiasme komen we er niet. Een stukje voorlichting kan misschien al meehelpen, in het bijzonder als het over de inrichting van tuinen gaat. Want vaak weet een gewone sterveling niet dat het volstraten van het eigen buitendomein desastreuze gevolgen kan hebben, onder andere op het gebied van de waterhuishouding. Terwijl het regenwater in een niet vol gestrate tuin na een bui in bodem verdwijnt, kan er in een betegelde tuin, na zware regelval, wateroverlast optreden. Hoe meer verharding, hoe minder het regenwater in de grond kan zakken. Daarbij komt ook nog eens, dat het overtollige water vaak via een klein afvoerputje in het toch al overvolle riool terecht komt. Een oplossing voor dit probleem is het vinden van een goede balans tussen verharding en onverharde gedeelten. Verharde gedeelten zou u kunnen vervangen door houten vlonders of halfverharding. Ik las zelfs, dat er waterdoorlatende stenen zijn, zogenaamde infiltrerende bestrating, maar veel liever zien we natuurlijk wat meer beplanting. Door het kiezen van de juiste plant op de juiste plaats en (in het geval van een niet al te grote tuinliefhebber) onderhoudsvriendelijke beplanting, is er een grote slag te slaan zeker op het gebied van biodiversiteit. Want in een tuin met groen is ook plaats voor andere natuur, zoals egels, bijen en vlinders. De nationale actie, gekoppeld aan de Tuinweek: ‘Tegel eruit, plant erin!’ kan hierin een belangrijk rol spelen. Met dit initiatief kan Nederland alleen maar groener worden.
Hoe deze actie invulling krijgt, hangt af van de plaatselijke afdelingen van Groei & Bloei. In iedere geval is de landelijke kick-off in Delft. Ook afdeling Westland zal aan de actie een ‘steentje’ bijdragen. In ieder geval is de actie al doorgetrokken naar de Westlandse schoolpleinen, want 20 deelnemers, waar onder een kinderdagverblijf en een peuteropvang doen mee aan de wedstrijd rond het ‘vergroenen’ van schoolpleinen! Ook die wedstrijd is niet voor niets, want de jeugd heeft de toekomst en jong geleerd (tuinieren) is oud gedaan! Meer informatie over de tegelactie volgt binnen een aantal weken. Houdt u de krant dus in de gaten….

Anneke

T @blikopdetuin

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei afdeling Westland vindt u op: westland.groei.nl.