Blik op de tuin: week 31/ 2015

Zoem, zoem, zoem…..
Blij met een bij
Wist u dat oude beschavingen, zoals de Myceense beschaving, de bij als een heilig insect beschouwde en dat de godin van de bijen Melissa heet. Diezelfde Melissa zou de god Zeus als klein kind hebben gevoed met honing. Van Melissa zijn afbeeldingen bekend, die wel 5000 jaar oud zijn, waaronder die van de tempel van Artemis in Efeze. Ondanks zijn belang voor de mens, lijkt de bij tegenwoordig te zijn ontheiligd. Hoe meer kennis er over hem bekend is, hoe meer de bij onder druk komt te staan. Gelukkig krijgen de beschermers van de bij steeds meer draagvlak. Als het aan Deborah Post van de buitenplaats ‘Op Hodenpijl’ in Schipluiden ligt, dan krijgt haar initiatief van een ‘Honey Highway’, in de bermen van de verlengde A4, een nieuw deel dwars door de polder van Midden-Delfland, landelijk nog veel meer navolging. Bermen vol bloemen langs snelwegen zouden, als paradijs voor bijen, één van de oplossingen kunnen zijn om de verscheidenheid aan wilde bijen te herstellen. Een eerste aanzet is gegeven. Leerlingen van achttien basisscholen in Midden-Delfland hebben recent op graslanden en in de bermen van het gebied het biologische zaad van 34 verschillende soorten bloemen en kruiden gezaaid.
Ook tijdens de bijendiners op ‘Op Hodenpijl’ is er volop aandacht voor de bescherming van de bij. Het laatste bijendiner was op 24 juni. Henk Wansink, eigenaar van biologisch-dynamisch landbouwbedrijf ‘De Meander’ en BD imker ging, naast de belangrijke functies van de regenworm en de koe, ook in op de functie van de bij in de natuurlijke samenhang met het landschap. Henk stelde tijdens zijn betoog, dat wij ons, als mens, veel meer moeten verplaatsen in de aard en het wezen van de bij. Het beschermen van de bij, betekent tevens het beschermen van ons als mens, want wanneer de bijen verdwenen zijn, verdwijnt ook de mens.
De buitenplaats zelf draagt door op een natuurlijke manier te imkeren: bijen voor bijen, ook een steentje bij. De aanzet voor de nieuwe bijenfarm is inmiddels gegeven en is er een prachtige houten, met de godin Melissa gedecoreerde, bijenkast geplaatst. Deze kast is speciaal voor de buitenplaats vervaardigd door Imkerij ‘De werkbij’ uit Haarlem, (www.dewerkbij.nl), een kennisbedrijf voor bijen, imkers en iedereen die van bijen houdt! Hopelijk kan de bijenfarm van ‘Op Hodenpijl’ bijdragen tot een beter inzicht in het belang van de bij en een verantwoorde imkerij. De ronde honingraat stelt immers niet voor niets de voedingsbodem voor nieuw leven voor!

Anneke

T @blikopdetuin

Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei afdeling Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s