Blik op de Tuin (no. 798) – week 20/2017

Voorbeeldige moestuin

Mocht u binnenkort in de buurt van Baarn zijn, dan adviseer ik u om een bezoek te brengen aan Kasteel Groeneveld. Dit landgoed was een van die buitenplaatsen waar rijke stedelingen zich ‘s zomers terugtrokken om aan de hitte en drukte van de stad te ontsnappen. Wist u trouwens dat namen van kastelen en buitenplaatsen bijna altijd verband houden met hun historisch-geografische oorsprong? De naam ‘Groeneveld’ wijst erop, dat dit het laatste stuk grond was, dat men nog moest ontginnen c.q. voor de landbouw bruikbaar maken. Ditzelfde geldt voor het middeleeuwse kasteel ‘Groeneveld’ dat ooit in de nabijheid van het kerkdorp ’t Woudt bij Schipluiden heeft gestaan en waar de Groeneveldse polder naar genoemd is.

Het landgoed in Baarn is omzoomd door een prachtig park, dat door de tijd heen verschillende gezichten heeft gekend. Terwijl het park aanvankelijk was aangelegd in de strenge, Hollandse Barokke stijl, afgeleid van de Franse Stijl (begin 18e eeuw), is het aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw omgevormd tot een park in de Engelse landschapsstijl. Waterpartijen, slingerende paden en heuvels zijn kenmerken die in het park direct opvallen. De moestuin van het landgoed is enorm. Aan de zuidkant van de tuin bevindt zich een schitterende slangenmuur met leifruit. De appelbomen in de moestuin zijn oude hoogstamrassen, zoals de Notarisappel, een bewaarappel; Groninger Kroon, een moesappel en de sterappel, een oud ras met een rood velletje, die ik als kind vaak at, maar niet voordat ik hem had opgepoetst en hij glom als een spiegel!

 
 

Anneke

T @blikopdetuin F www.facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blik op de tuin (no. 797): week 19/2017

 

Natuur verkoopt!

Ik ben altijd blij als er tijdens de avonden van Groei & Bloei Westland sprekers komen die onderwerpen behandelen, die me nauw aan het hart liggen. Op woensdagavond 19 april was Ingrid Piek van tuinontwerpbureau Piekobello te gast. Zij vertelde de bezoekers hoe een onderhoudsvriendelijke c.q. onderhoudsarme tuin niet per definitie een versteende tuin, maar juist een groene tuin kan zijn. Veel steen in de tuin zorgt immers voor wateroverlast en het riool, dat alleen afgesteld is op het hemelwater van daken en wegen heeft niet de capaciteit om het teveel aan water af te voeren. Ingrid ging uitgebreid in op het belang van een groene omgeving en stelde, dat tuinen in nieuwbouwwijken helaas vaak veel weg hebben van de reclameboekjes van bouwmarkten. Het kan anders: in onderhoudsvriendelijke tuinen groeien planten die vooral een bodembedekkende functie hebben. Dit kunnen zowel vaste planten als struiken zijn. Het is ook belangrijk om de juiste hoeveelheid per plantensoort te gebruiken en ze te planten op de plek waar ze horen: schaduwplanten in de schaduw en zonminnende planten in de zon!

Ook het 26-plantenplan van Groei & Bloei maakte onderdeel uit van haar verhaal. Dit plan is in 2011 door Groei & Bloei geïntroduceerd met als doel de verstening tegen te gaan en meer groen in de tuin te stimuleren. Ingrid onderstreepte in haar verhaal ook, dat natuur niet alleen verkoopt, maar ook de waarde van de leefomgeving verhoogt: in een groene leefomgeving zijn mensen niet alleen gelukkiger, maar ook gezonder!  Het verslag van Ingrids verhaal is te lezen op westland.groei.nl – terugblik 2017!

 
 

Anneke

T @blikopdetuin F www.facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl

 

 

Blik op de Tuin (no. 795) – week 18/2017

splijtkool1

Over Eeuwige moes: biocultureel erfgoed

Op zoek naar informatie over moestuinieren kwam ik ‘Eeuwig Moes’ tegen; ofwel oude wijvenkool of stekkool. Eeuwige moes is een lekkere bladkool, waarvan de teelt al sinds lange tijd in Limburg plaatsvindt. Deze winterharde kool behoort evenals bloemkool, spruitkool en broccoli tot de soort Brassica oleracea en is een van de eerste in cultuur gebrachte wilde kolen. In tegenstelling tot zijn broertjes en zusjes is ‘Eeuwig Moes’ alleen te vermeerderen door te stekken, dus niet uit zaad. Dit betekent, dat we deze plant alleen levend kunnen bewaren en niet in een zadenbank, zoals in de wereldzadenbank op Spitsbergen. Een plek, waar dit kan, is (zie ook vorige column) het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland, het CGN in Wageningen. Het CGN houdt zich bezig met het behoud van genetische bronnen van gewassen, landbouwhuisdieren en bomen. Dit is van groot belang, omdat dergelijke genetische bronnen in de toekomst een waarde voor de voedselproductie en landbouw kunnen hebben, bijvoorbeeld na oorlogen of natuurrampen.

‘Eeuwig Moes’ is ook de naam van een netwerk, dat is aangesloten bij de Stichting De Oerakker. Zaden van oude, vaak vergeten akkerbouw- en groentegewassen en -rassen, waaronder oude koolgewassen hebben hun onverdeelde aandacht. Dit netwerk zet zich in voor het behoud en het telen van historische gewassen en rassen. Ruim 70 belanghebbende organisaties en initiatieven, zoals beheerders van historische- en landgoedtuinen, musea en anderen, zijn bij het netwerk aangesloten. Wist u trouwens dat de handel in zaden van koolgewassen vroeger in handen van marskramers was, totdat rond 1800 de eerste gespecialiseerde zaadproducenten en handelaren verschenen?

 
 

Anneke

T @blikopdetuin F www.facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl