Blik op de tuin: week 7 / 2011

IMG_0154_resize 
De tuin van de toekomst

Het is altijd goed om je blik naar de toekomst te richten. Terugblikken is goed, genieten van het heden ook geen probleem, maar vooruitblikken in de zin van zoeken naar verbeteringen laat vaak interessante resultaten zien. Ook op het gebied van tuinieren bestaat een drang naar vernieuwing. Hierbij speelt duurzaamheid in de zin van biodiversiteit, waterbesparing, fijnstof- en COxb2-reductie een grote rol en natuurlijk het gebruik van duurzame materialen. Die zoektocht naar vernieuwing is tijdens de Tuinbeurs in Utrecht op 4, 5 en 6 februari 2011, geconcretiseerd in ‘De Tuin van de Toekomst’. Met deze tuin spelen de ontwerpers en uitvoerders in op de steeds grotere betekenis van het begrip leefbaarheid in onze samenleving. Het concept van de tuin sluit naadloos aan bij de zorgen die er zijn over de toenemende verstening van (voor)tuinen. Het laat zien dat in de stad wonen ook in een groene omgeving kan en is in dit concept verder neergezet als een verlengstuk van de huiskamer. Groene gevels, het zogenaamde ‘vertikaal tuinieren’, eetbare planten en zelfs een kleine moestuin zijn er in terug te vinden. Een gevarieerde inheemse beplanting nodigt vogels, vlinders, bijen en egels uit in de tuin. De Tuin van de Toekomst laat echter niet alleen zien wat mogelijk is in binnentuinen en andere kleine ruimtes, maar ook op daken en dakterrassen. Dankzij nieuwe technieken is er op het gebied van daktuinen veel meer mogelijk dan alleen een beplanting met mos en Sedum. Zelfs een complete boomgaard behoort tot de mogelijkheden. In hoogstedelijke gebieden, waar sprake is van een groot potentieel aan gebruiksruimte op daken, kan door deze technieken op diverse manieren een invulling worden gegeven aan een verbetering van de leefbaarheid door het afvangen van fijnstof.

Aandacht is er ook voor gecontroleerd watergebruik in de zin van waterfiltratie en waterberging. Vooral die waterberging spreekt mij erg aan. Wat ik niet begrijp is, dat architecten bij nieuwbouwprojecten niet standaard in tuinen een ondergrondse waterberging inplannen om regenwater op te vangen.

Een aansluiting met de tuinslang is dan gauw gemaakt en zelfs het spoelen van het toilet ligt in de mogelijkheden. De aanleg van een waterberging in bestaande tuinen is een kostbare zaak en zal alleen maar aan de orde zijn als een tuin op de schop genomen wordt!

De Tuin van de Toekomst is een positief signaal naar de toekomst en zal dit jaar ook nog tijdens andere tuinbeurzen te zien zijn!

Anneke

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei afdeling Westland vindt u op: westland.groei.nl.

 

Blik op de tuin: week 6 / 2011

IMG_6753_resize 
 Dollars en kant in de border

Ondanks dat Koning Winter al zijn kruid nog niet verschoten heeft, steken de eerste winteraconietjes schuchter hun kopjes boven de grond. Nog koud een maand en dan is de meteorologische lente weer een feit. Maar er is natuurlijk al veel meer in de tuin te zien. Op een schaduwrijke plaats in de achtertuin staat al een paar weken Helleborus foetidus, stinkend nieskruid te gloren. Tussen het dorre gewas vallen zijn groene bloemen, die op stammetjes staan, goed op. Dit wintergroene gewas lijkt zich niets aan te trekken van de winterse omstandigheden en na het smelten van de sneeuw, vervolgt deze Helleborus onverstoord zijn bloei. Daar houd ik nou van! Deze plant zaait zich verder gemakkelijk uit, maar dat is tevens ook zijn valkuil, want veel zaad kan het einde van de plant betekenen. Om dit te voorkomen kunt u het beste uitgebloeide bloemen op tijd weghalen. Helleborus foetidus 'Wester Flisk' is een bekende variëteit met roodgetinte stengels en bladstelen.

Ik heb trouwens al een paar maanden twee nieuwe soorten Helleborus in de serre staan. Ik heb ze gevonden bij een kweker in de buurt en gezien hun bijzondere verschijning kon ik ze niet laten staan. Ze hebben welklinkende namen: Helleborus x sternii ‘Silver Dollar’ en Helleborus argutifolius ‘Silver Lace’. Bloeien doen ze nog niet, maar dat is niet nodig, want zoals hun naam al verklapt, hebben beide soorten prachtig zilverkleurig blad met een mooi ingesneden bladrand.

Helleborus ‘Silver Dollar’ is een mooie compacte plant met roze stengels en groenwitte bloemen met een roze tintje op de rug. Helleborus ‘Silver Lace’ is een cultivar van Helleborus argutifolius en heeft aan het einde van de winter, evenals de soort, stengels met appelgroene bloemen. Door hun grijze blad zouden deze soorten ook in de volle zon kunnen staan. Het grijs in het blad, denkt u hierbij ook aan planten als lavendel en Santolina, beschermt de plant tegen zonnebrand en uitdroging. Vaak gaat de grijze kleur van een plant samen met haartjes en dons op het blad (Stachys, ezelsoor). Gebruikt u grijsbladige planten in een beplantingsplan dan versterkt u niet alleen andere kleuren, maar verzacht u ook de overgangen tussen kleuren. Hoewel ze de zon goed kunnen verdragen, doen ze het echter toch beter op een meer beschaduwde plek. Ik ben benieuwd hoe deze planten zich ontwikkelen, want ik heb ze nog niet eerder gezien. In ieder geval ga ik een mooi plekje voor ze zoeken!

Anneke

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei afdeling Westland vindt u op: westland.groei.nl.

 

 

Blik op de tuin: week 5 / 2011

PB152028 
Ik zie ze (alleen maar) vliegen

Het is zaterdag 22 januari 2011; het is het weekend van de nationale vogeltelling, de klok wijst half elf. Ik heb me op de bank voor het raam gexefnstalleerd om zoveel mogelijk vogels te tellen. De bedoeling van deze vogeltelling is, om op een plek in het huis, waar u tuin of het balkon kunt overzien, het hoogste aantal per vogelsoort te tellen, dat u tegelijkertijd ziet. Het moment van de dag is niet belangrijk, maar het is een gegeven, dat vogels vroeg in de morgen het actiefst zijn. Al sinds 8 jaar organiseert Vogelbescherming Nederland dit evenement in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Vorig jaar stonden huismus, merel en koolmees respectievelijk op de eerste, tweede en derde plaats. Iedereen kan meetellen en voor wie moeite heeft met het herkennen van de diverse tuinvogels is een speciale lijst samengesteld, waarop 25 vogels staan die het meest in tuinen te vinden zijn.

Na 5 minuten is er nog geen vogel te bekennen. In de verte hoor ik zachtjes het koeren van een duif, verder is het stil. Ik vraag me af waar ze zijn: het roodborstje dat dagelijks komt eten, de koolmeesjes, de vink en af en toe de Vlaamse gaai. Niets van dit alles. Het is grijs en grauw, maar dat moet toch geen excuus zijn. De vetbolletjes aan de rozenboog wiegen zachtjes in de wind, in afwachting van hongerige gasten, maar de tafel blijft leeg. In de ceder bij de buren signaleer ik een ekster en hoog in de lucht vliegt een grote groep meeuwen om op de daken aan de overkant van de straat neer te strijken. In de tuin is echter geen vogel te bekennen. Ik begrijp er niets van. Normaal vliegt en landt er van alles in de tuin en juist op het moment suprème: nog geen koolmees!
Vijf minuten later: twee eksters landen op een tak van de sierappel om er met een zelfde vaart weer vandoor te gaan. Twee meeuwen op het dak van de buren kijken me grijzend aan, verder geen beweging, ook na een half uur niet. Er zijn genoeg vogels, maar ik zie ze alleen maar vliegenx85x85

P.S.

Het is donderdagochtend 27 januari 2011, de klok wijst half elf. Ik zit in de bank voor het raam en tel in één oogopslag: 2 roodborstjes, 1 merel, 4 staartmezen, 2 koolmezen en 1 duifx85.wat vogeltelling?!

Anneke

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei afdeling Westland vindt u op: westland.groei.nl.